Cảm ơn bạn đã ứng tuyển

Cám ơn bạn đã ứng tuyển tại Quang Minh Property!

Phòng nhân sự của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để trao đổi thêm về công việc.

Hotline liên hệ: 035 815 8888

Trở  về Trang chủ >>