Tại sao hồ sơ xét mua nhà ở xã hội bị từ chối? Xem ngay nguyên nhân

  10/03/2023 | 10:30

Nhà ở xã hội có những điều kiện để mua, quản lý nhà ở xã hội chặt chẽ và đối tượng được mua nhà ở xã hội theo quy định, bạn cần nắm rõ những nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua NOXH được Quang Minh Property tổng hợp và phân tích dưới đây.

Nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội 

nhaoxahoi-quang-minh-p2roperty

Nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua NƠXH đầu tư xây dựng theo dự án như sau:

– Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng;

– Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm theo các tiêu chí quy định theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét duyệt, lựa chọn đủ hồ sơ hợp lệ tương ứng với tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xác định cụ thể từng căn hộ trước khi ký hợp đồng thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng. Trường hợp có nhiều hồ sơ hợp lệ bằng điểm nhau vượt quá tổng số căn hộ được đầu tư thì chủ đầu tư tổ chức lựa chọn theo hình thức bốc thăm công khai;

– Trường hợp người mua, thuê, thuê mua NƠXH không đạt được nhu cầu, nguyện vọng của mình tại dự án đã đăng ký thì được trả hồ sơ để đăng ký tại các dự án khác, nếu không muốn lựa chọn căn hộ khác còn lại trong dự án đó.

Tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội

nhaoxahoi-quang-minh-property

Tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua NƠXH được quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

TT

Tiêu chí chấm điểm

Số điểm

1

Tiêu chí khó khăn về nhà ở:

 

– Chưa có nhà ở.

40

– Có nhà ở nhưng hư hng, dột, nát hoặc diện tích bình quân dưới 10 m2/người.

30

2

Tiêu chí về đối tượng:
– Đối tượng 1 (quy định tại các Khoản 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở).

30

– Đối tượng 2 (quy định ti các Khoản 4 và 9 Điều 49 của Luật Nhà ở

20

– Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 8 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở).

40

3

Tiêu chí ưu tiên khác:

 

– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2.

10

– Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người thuộc đối tượng 2.

7

– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2

4

Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.

 

4

Tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân cấp tnh quy định:

(theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, nếu có)

10

Xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ theo nguyên tắc, tiêu chí trên quy định cụ thể tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua NƠXH trên địa bàn phù hợp với đặc thù của địa phương nhưng không được vượt quá tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, để hướng dẫn các chủ đu tư dự án và các hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua NƠXH đúng đối tượng theo quy định.

– Chủ đầu tư dự án và hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng NƠXH căn cứ theo nguyên tắc, tiêu chí chấm điểm theo quy định và quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành (nếu có) để thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do mình đầu tư xây dựng.

– Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân thì có thể đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án do các thành phần kinh tế đầu tư hoặc dự án do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai thực hiện nhưng phải bảo đảm nguyên tắc mỗi đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở chỉ được hỗ trợ giải quyết một lần.

nhaoxahoi-quang-minh-property8

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định cụ thể tiêu chí xét duyệt đối tượng, điều kiện đối với các trường hp được mua, thuê, thuê mua NƠXH tại các dự án xây dựng nhà  do mình triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù của lực lượng vũ trang gửi Bộ Xây dựng để có ý kiến thống nhất bằng văn bản trước khi ban hành, trong thi hạn 15 ngày làm việc Bộ Xây dựng có trách nhiệtrả lời về nội dung xin ý kiến.

Đối với các trường hợp đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư thì nguyên tắc và tiêu chí xét duyệt đối tượng thực hiện theo nguyên tắc và thang điểm theo quy định.

Hy vọng những thông tin trên giúp bạn hiểu rõ nguyên tắc xét duyệt mua NƠXH. Để hạn chế những rủi ro trong quá trình nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội, mời bạn tìm hiểu thêm về NƠXH tại Quang Minh Property.

CHIA SẺ Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google

CHỦ ĐẦU TƯ

  • Copyright © 2022 QUANG MINH PROPERTY. All Right Reserved
zalo